Araş. Gör. NURŞEN KURTULUŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. NURŞEN KURTULUŞ

T: (0282) 250

M nkurtulus@nku.edu.tr

W nkurtulus.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Nöroloji
Ana Bilim Dalı:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri